U suradnji sa 

ATLAS Akademija

Akademija je podijeljena je na 6 cjelina:
1. Temeljna
2. Funkcijska
3. Menadžerska
4. Upravljačka
5. Vlasnička
6. Integracija i evaluacija
Izvodi se tijekom 4 mjeseca.
Cjeline su jednodnevne u trajanju od 10 sati.
Ukupno trajanje programa je 60 sati.
Cijena akademije je 25.500,00 kn.

ATLAS Radionica

Radionice se izvode svaki 3. tjedan.
Trajanje je 8 sati.
Cijena radionice je 3.500,00 kn.