Ukratko

ATLAS je sveobuhvatna poslovna metodologija razvoja prodaje.
Uključuje determinaciju i razvoj svih prodajnih varijabli; zaposlenici, procesi, artikli, kupci te konkurencija.
Nastao je na temelju proučavanja najboljih svjetskih prodajnih praksi (Coca-Cola, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Pfizer i BAT).
Stečene spoznaje su tri godine uvođene u Konzum d.d. i Jamnicu d.d..
Djelomično je proveden u Jadranskom osiguranju d.d..
U potpunosti je primijenjen u OTOS-u d.o.o.
ATLAS je testiran, mjeren, mijenjan, ispravljan i na kraju potpuno prilagođen našim uvjetima na tržištu.
Rezultati koje je ATLAS iznjedrio su izvan svih očekivanja menadžmenta navedenih kompanija u smislu značajnog uvećanja prodajnih rezultata, izrade novih i jednostavnih procedura, kvalitete obavljanja posla zaposlenika te ukupnog razvoja svih zaposlenika u prodaji.
 
Ukupno gledajući, najznačajnija spoznaja primjenom ATLAS-a je odnos prema zaposlenicima. 
Oni su najvrijedniji i najskuplji resurs tvrtke.
Izmjereno je da je angažman zaposlenika uvećan za 40%.
Posljedice su prodajni indeksi preko 125%.

Metodologija

Temelj ATLAS-a  su poslovne sposobnosti (kompetencije).
Poslovne sposobnosti su potreban skup znanja i vještina za konkretno radno mjesto.
 
Poslovne sposobnosti dijelimo na 5 razina:
  1. Temeljne sposobnosti (karakter)
  2. Funkcijske sposobnosti (posao)
  3. Menadžerske sposobnosti (efikasnost)
  4. Liderske (efektivnost)
  5. Vlasničke (smjer i budućnost)
*Poslovne sposobnosti se razlikuju i ovise o zahtjevima radnog mjesta.
 
ATLAS kao model primjene je isti za sva radna mjesta, počevši od najniže razine (npr: prodajni predstavnici) pa do najviše razine (npr: izvršni direktori prodaje).
Različit je proces primjene ATLAS-a.
 
ATLAS kao proces preinake, uvođenja i primjene sastoji se od tri dijela:
  1. Dekompozicija
  2. Kompozicija
  3. Izvedba
1. Dekompozicija podrazumijeva:
- analiza zahtjeva svakog radnog mjesta
- analiza aktivnosti radnog mjesta
- raščlanjivanje svakog radnog mjesta na potrebne sposobnosti
- definiranje potrebnih sposobnosti po radnim mjestima
2. Kompozicija podrazumijeva:
- uključivanje zaposlenika u stvaranje sustava sposobnosti ovisno o opisu radnih mjesta
- uključivanje zaposlenika u kreiranje i definiranje baze znanja po radnim mjestima (proizvodi, procedure, pravila, prioriteti...)
- ulazni centar procjene (UCP) po definiranoj bazi znanja (kreirana baza znanja još nije puštena u opticaj)
- edukacija zaposlenika po kreiranoj bazi znanja (E-Learning, seminari, treninzi...)
- centar procjene nakon edukacije (CP)
- komparacija sposobnosti iz rezultata UCP-a i CP-a
- ocjena sposobnosti zaposlenika (OKZ)
3. Izvedba podrazumijeva:
- osnivanje i provođenje mentorskog sustava na temelju rezultata OKZ-a među postojećim zaposlenicima
- osnivanje i provođenje mentorskog sustava za nove zaposlenike
- kreiranje plana edukacija na temelju OKZ na razini pojedinca
- osnivanje centra izvrsnosti
- osnivanje interne akademije
 
Cilj ATLAS-a je sustavno uvedeno, planirano i vođeno iskorištavanje punog potencija svakog zaposlenika.
Posljedica uvođenja ATLAS-a je prodajna eksplozija.