Search
  • Goran Vodopija

Gdje je skrivena najznačajnija vrijednost vaše tvrtke?

Vaša tvrtka danas zaista djeluje u nepredvidljivo složenom i dinamičnom okruženju.

Jedina stalnost vašeg posla okarakterizirana je ubzanom, stvarnom i neprestanom promjenom.

Tržište vas neprekidno prisiljava propitkivanju vaših principa ostvarenja jer je neizvjesnost poslovanja velika.

Konkurencija vas sili cikličnom ulaganju u tehniku i tehnologiju a kupac vas sili neprekidnom ulaganju u proizvod/uslugu.

To su eksterne silnice na koje nemate utjecaj ali ih morate pratiti i financirati podržavati.

Nemate izbora, morate se prilagoditi.


Problem

Vaši direktni konkurenti su slični ako ne i isti vama pod utjecajem eksternih silnica.

Iz perspektive dugoročnog opstanka na tržištu razlike između vas i njih su male a pomaci su diktirani razvojem tržišta i vašom svakodnevom spremnošću za poslovnom borbom.

Uzrok tome je što slično razmišljate, krećete se u istim krugovima, razvijate slična poznanstva, kupci su vam isti, proizvod vam je sličan, kopirate jedni druge, koristite sličnu ili čak istu tehniku i tehnologiju.


Proces

Najznačajnija spoznaja koja vam može osigurati poslovnu pobjedu je iskrena i objektivna analiza svog posla. Ona je uvijek katarzična ali nužno potrebna jer ćete osvijestiti svoj položaj na tržištu

Napravite SWOT analizu. Iskrenu i duboku, samo za vaše oči.

Ukoliko ćete biti potpuno iskreni shvatit ćete da jedinu razliku između vas i konkurencije čini poslovno znanje kojim raspolaže vaša tvrtka.

Shvatit ćete da posjedujete ogroman intelektualni kapital kojim rapolažete a koji ne iskorištavate.


Rješenje

Intelektualni kapital kojim vaša tvrtka raspolaže je vaša prednost u odnosu na konkurenciju. Ne u smislu postojanja jer ga imaju i konkurenti, već u smislu primjene.

On je bezvrijedan ako se ne primjenjuje a primjenjivati i iskorištavati ga mogu samo ljudi - vaši zaposlenici.

Usmjerite svoj fokus prema razvoju vaših zaposlenika i započnite promjenu.

1. Kreirajte bazu znanja

2. Formalizirajte radna mjesta

3. Identificirajte kompetencije potrebne za pojedino radno mjesto

4. Educirajte svoje zaposlenike (što više interno)

5. Izradite pravilnik o stimulacijama

6. Oformite mentorski sustav

7. Pokrenite internu akademiju

Navedeni koraci kao proces primjene razvoja zaposlenika je izuzetno delikatan.

Traži punu posvećenost i oprezno uvođenje.

Imenujte voditelja koji će upravljati procesom i osigurajte mu stručnu pomoć


Zaključak

Krećete se istom bazenu kao i vaši konkurenti.

Samo razvijanjem kompetencija svojih zaposlenika možete osigurati buduću poslovnu pobjedu.

Vjerujte mi na riječ, malo ih je koji to čine.


Ukoliko želite dublje spoznaje i saznanja o pravilnom načinu primjene razvoja zaposlenika, pozivam vas na edukacije razvijene u suradnji sa EduCentrom.
25 views